розглянуть переваги та виклики комунікативної методики викладання на прикладі ресурсу Perfekt für die Ukraine;
проаналізують підходи до поєднання різних форм роботи на уроці німецької мови з ресурсом Perfekt für die Ukraine;
ознайомляться з варіаціями та адаптаціями завдань на продукування на основі ресурсу Perfekt für die Ukraine.
Entdecken Sie ein neues Lehrwerk für Deutschunterricht: Perfekt für die Ukraine!
На онлайн-тренінгу учасники:
РЕЄСТРАЦІЯ
Сучасні комунікативні ресурси для викладання німецької - особливості роботи!
разом з досвідченим методистом проаналізують особливості планування уроків німецької мови за комунікативною методикою;
вибудують алгоритм підбору різноманітних форм класної роботи, спираючись на ключові критерії;
поповнять свій методичний арсенал новими стратегіями та прийомами, а також готовими ідеями;
ознайомляться з новим ресурсом для вивчення німецької мови – Perfekt für die Ukraine.
Planung eines kommunikativen Deutschunterrichts in der modernen ukrainischen Schule
На онлайн-тренінгу учасники:
РЕЄСТРАЦІЯ
Плануємо сучасний урок німецької мови за 30 хвилин
ознайомляться з принципами роботи мозку, важливими для запам'ятовування нових слів;
проаналізують ефективні стратегії роботи з вокабуляром;
розглянуть різноманітні рубрики ресурсу Перфект, націлені на ефективне оволодіння лексикою;
поповнять свій вчительський арсенал цікавими техніками та ідеями
Bildungshacks: perfekte Tipps für effektive Wortschatzarbeit
На онлайн-тренінгу учасники:
РЕЄСТРАЦІЯ
Введення і відпрацювання вокабуляру разом із Perfekt für die Ukraine
ознайомляться з одним із компонентів ресурсу: цифровою платформою Perfekt digital;
розглянуть інструменти, зібрані на платформі, а також переваги, які надає користування платформою;
отримають практичні ідеї щодо використання корисних технік для успішного навчання в онлайн-форматі.
Perfekt Digital – praktische Hilfstools für Deutschlehrer
На онлайн-тренінгу учасники:
РЕЄСТРАЦІЯ
Платформа Perfekt Digital – добірка допоміжних інструментів вчителя німецької мови
розглянуть найважливіші аспекти початкового етапу вивчення іноземної мови;
ознайомляться з можливими варіаціями текстів для читання на початковому етапі;
проаналізують структуру й компоненти уроку, націленого на комунікативний результат;
отримають корисні ідеї щодо підвищення мотивації та зацікавленості учнів.
Tipps für einen guten Start ins Deutschlernen
РЕЄСТРАЦІЯ
Цікавий та ефективний початок вивчення німецької мови: практичні поради
На онлайн-тренінгу учасники:
проаналізують особливості використання паперового підручника в процесі онлайн-навчання;
розглянуть додаткові можливості, які надає онлайн-навчання, на прикладі уроку з ресурсу Perfekt für die Ukraine;
поповнять свій вчительский арсенал корисними онлайн-інструментами для дистанційного навчання.
Tipps und Tricks für einen Online-Unterricht mit Perfekt für die Ukraine
На онлайн-тренінгу учасники:
РЕЄСТРАЦІЯ
Практичні поради для проведення онлайн-уроку із сучасним комунікативним ресурсом Perfekt für die Ukraine
ознайомляться з основними аспектами реалізації концепції «НУШ» у 5-9 класах середньої школи;
розглянуть базові підходи до навчання іноземних мов у 5-9 класах за концепцією «НУШ»;
детально ознайомляться з особливостями компетентнісного підходу та його реалізації на уроках німецької мови;
проаналізують завдання з НМК «Perfekt für die Ukraine», націлені на формування ключових компетенцій учнів.
Bildungshacks: perfekte Tipps für kompetenzorientierten Sprachenunterricht
РЕЄСТРАЦІЯ
Реалізація компетентнісного підходу у викладанні німецької мови разом із Perfekt für die Ukraine
На онлайн-тренінгу учасники:
створення сприятливих умов для розвитку наскрізних умінь на уроці німецької мови у 5-9 класах як один з очікуваних результатів навчання;
сучасні методи та прийоми використання потенціалу автентичного ресурсу в контексті формування наскрізних вмінь учнів;
урок англійської 2-в-1: демонстрація підходів до планування уроку, що інкорпорує елементи компетентнісно орієнтованого навчання.
Entwicklung von SOFT SKILLS im Deutschunterricht 2022/2023
РЕЄСТРАЦІЯ
Компетентнісно орієнтоване навчання іншомовного спілкування учнів 5–9 класів в контексті засад НУШ: що потрібно знати вчителю німецької мови
PERFEKT für die UKRAINE
твій ідеальний підручник з німецької мови
PERFEKT für die Ukraine — надзвичайно цікавий і сучасний чотирирівневий курс німецької мови для підлітків.
Курс орієнтовано на учнів, які починають або продовжують вивчати німецьку мову як іноземну. Матеріал курсу збалансовано формує основні мовленнєві навички: говоріння, читання, письмо та розуміння німецької мови на слух.
Цікаві автентичні відеоролики, сучасна лексика, різноманітні завдання з
аудіосупроводом, захопливі проєкти дозволять поступово досягнути рівня впевненого володіння німецькою мовою.
ЦІКАВА ТЕМАТИКА

КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД

ФОКУС НА ЛЕКСИЦІ
ФОКУС НА ГРАМАТИЦІ

РОЗШИРЕННЯ КРУГОЗОРУ

ВІДЕОКОНТЕНТ
Теми підручника пов'язані з сучасним повсякденним життям підлітків
в основі кожного уроку – розвиток навичок ефективного вільного спілкування
у рубриках Wort für Wort Effektiv та Deutsch im Gespräch представлено нові лексичні одиниці кожного розділу — окремо та в діалогах — із якісним озвученням
потрібні для спілкування граматичні моделі в рубриці Das brauchst du та практичні граматичні таблиці Grammatik perfekt і Grammatik kompakt
захоплива країнознавча інформація в рубриці Land und Kultur після кожного розділу та в додаткових розділах Landeskunde
автентичні відеоролики у формі інтерв'ю до кожного розділу
Ви маєте можливість замовити примірник першого розділу "Perfekt für die Ukraine 1" з посиланням на аудіо- та відеоматеріали, заповнивши форму ниже.
+38 (073) 344 07 20
info@dinternal.com.ua